Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הקלה’

בחודשים האחרונים החלו באזור תל אביב עבודות הרכבת הקלה תחת הסיסמה: "קשה עכשיו, הקלה אחר כך". משחק מילים זה מבוסס על רב-המשמעות של התארים קשה וקל.

כידוע, תארים אלה משמשים כצמד הפכים, אך לכל אחד מהם יש גם היפך אחר: 'קשה' הוא גם ההיפך של 'רך', ואילו 'קל' הוא גם ההיפך של 'כבד'.

המשמעות הראשונית, הפיזית, של התואר 'קשה' היא ההיפך של 'רך': "מוצק, קשיח, שאי אפשר למעוך אותו, שלא קל לחתוך אותו, לשבור אותו וכד'." תואר זה מיוחס לחומרים כמו אבן וברזל, חומרים שצריך להתאמץ מאוד כדי לעבד אותם. ממשמעות ראשונית זו נגזרת המשמעות השנייה, ההיפך של 'קל': "שצריך להתאמץ כדי לבצע אותו". באנגלית התואר hard משמש בשתי המשמעויות האלה, אבל המילה difficult מתרגמת רק את המשמעות השנייה, המופשטת. דבר זה גורם לבלבול אצל דוברי עברית, ואפילו יש שמתרגמים בטעות 'ביצה קשה' כ-"difficult egg".

המשמעות הפיזית של התואר 'קל' היא ההיפך של 'כבד': "שמשקלו קטן" (light  באנגלית). בניגוד למסילות רכבת רגילות, המסילות של הרכבת הקלה אינן מיועדות לשאת עומסים כבדים, ולכן יש בהן יותר פיתולים והן מצויות במרכזי ערים.

 בעבר כתבתי כאן על שתי המשמעויות של התואר 'כבד': https://blog.ravmilim.co.il/indexleaven/burden/. המשמעות המופשטת של התואר 'קל' (פשוט, לא מסובך; באנגלית –easy ) נגזרת מהיפוך המשמעות המופשטת של 'כבד', במובן קָשֶׁה מִנְּשֹׂא   (בביטויים כמו 'עונשים כבדים', 'שרב כבד' ועוד). כך נתגלגלה משמעותה של המילה 'קל' גם למובן ההפוך של המילה 'קשה'. גם המילה האנגלית light משמשת בהקשרים מסוימים במובן דומה: עבודה קלה יחסית מכונה"light work" או "light duty".

לתואר 'קל' יש משמעויות נוספות. במקרא הוא משמש במובן 'זריז, מהיר', למשל: "וַעֲשָׂהאֵל קַל בְּרַגְלָיו כְּאַחַד הַצְּבָיִם אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה" (שמואל ב, פרק ב, פס' י"ח-י"ט). מכאן נגזרו הביטויים קל רגליים, ברגל קלה. בלשון חז"ל 'קל' משמש גם במובן "קטן, זעיר, מועט; לא חשוב, לא חמור, לא משמעותי". הביטוי 'מצווה קלה' (לדוגמה: "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה", אבות ב א) אינו מתייחס למצוות שקל יותר לשמור אותן ממצוות אחרות, אלא למצוות שערכן קטן יותר מערכן של המצוות החמורות. "שעה קלה" היא פרק זמן קצר מאוד. משמעויות אלה קשורות למשמעות הראשונית של משקל קטן: מה שמשקלו מועט הוא גם קטן יותר ויכול לנוע מהר יותר.

התואר 'קל' נגזר מהשורש קל"ל. בלשון המקרא הפועל נָקַל (משורש זה בבניין נפעל) פירושו, בין היתר " לא היה קשה", לדוגמה: "וְדַעַת לְנָבוֹן נָקָל" (כלומר: לאדם נבון קל למצוא דעת ולהבין, משלי י"ד, פס' ו). פועל זה מופיע בביטוי עַל נְקַלָּה (ירמיהו ו, פס' י"ד): בקלות רבה, ללא קושי.

ומניין באה ההֲקָלָה המובטחת לאחר סיום העבודות? המילה 'הֲקָלָה' היא שם הפעולה של הֵקֵל  (מאותו שורש בבניין הפעיל). גם לפועל זה יש משמעות ראשונית של הפחתת משקל ומטען: " וַיָּטִלוּ אֶת-הַכֵּלִים אֲשֶׁר בָּאֳנִיָּה אֶל-הַיָּם, לְהָקֵל מֵעֲלֵיהֶם" (יונה א, פס' ה). פועל זה משמש גם במובן מופשט של הפחתת עול: "אָבִיךָ הִקְשָׁה אֶת-עֻלֵּנוּ וְאַתָּה עַתָּה הָקֵל מֵעֲבֹדַת אָבִיךָ הַקָּשָׁה וּמֵעֻלּוֹ הַכָּבֵד אֲשֶׁר-נָתַן עָלֵינוּ" (מלכים א י"ב, פס' ד). הפחתת עול גורמת לתחושת רווחה, כלומר להקלה.

הקלה

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: